Entreprenad – steg för steg

Så går ett projekt till

Nedan har vi sammanställt hur vi brukar jobba i olika typer av totalentreprenad - från nybyggen och renoveringar till rivningsprojekt.

1. Först sätter vi oss ner med dig som kund för att få en bild av vad det är du behöver hjälp med. Vi skapar oss en bild av det utrymme som ska renoveras eller rivas för att se vilka material det handlar om, ytans storlek och om det finns några specifika hinder eller utmaningar. Ett par exempel kan vara hus med eternit där man måste beställa in specialsanering eller K-märkta byggnader där man måste ta hänsyn till de krav på bevarande av kulturmiljöer som kan komma att ställas.

För nybyggen tittar vi på de ritningar och planer som exempelvis din arkitekt har tagit fram så att vi kan ta fram en detaljerad offert.

2. När vi har en klar uppfattning om projektets omfattning räknar vi fram en offert som vi presenterar för dig. När du har tagit ställning till detta, eventuella justeringar har gjorts och offerten har blivit godkänd börjar vi planera arbetet. Vi ger dig besked om förväntad tidsåtgång.

3. Vi kontaktar alla berörda hantverkare i god tid i förväg för att försäkra oss om att de har tid. Då vi har ett stort kontaktnät har vi alltid tillgång till fler hantverkare om någon skulle få förhinder eller bli sjuk. Ditt projekt ska inte stå eller falla på grund av enstaka personer.

4. Vi beställer det material som behövs för att genomföra projektet i god tid i förväg. Vi har goda kontakter i alla branscher och får snabbt svar på om något har en längre leveranstid så att vi kan meddela dig och rådgöra kring om du vill vänta eller om vi ska välja ett annat material.

5. Vi planerar arbetet och bokar in berörda hantverkare på de tider där de behövs i projektet.

6. Arbetet sätter igång och vi håller dig uppdaterad på vägen. Du får direkt information om det mot förmodan skulle uppstå någon form av förseningar. Samtliga av våra hantverkare följer branschstandard och gällande rekommendationer för respektive bransch.

7. När arbetet är färdigt besiktas detta och om allt är i ordning skickar vi fakturan till dig.

Så enkelt går det till när du anlitar oss för din totalentreprenad i Stockholm!

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om våra tjänster samt för att ta fram en offert för din byggentreprenad.

Totalentreprenad i Stockholm